معلم - BABAK 1992
سفارش تبلیغ
صبا

BABAK 1992
 
لینک دوستان
معلم عصبی دفتر رو روی میز کوبید و داد زد: سارا ...
دخترک خودش رو جمع و جور کرد، سرش رو پایین انداخت و خودش رو تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت : بله خانوم؟
معلم که از عصبانیت شقیقه هاش می زد، تو چشمای سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد:
چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نکن ؟ هـــا؟! فردا مادرت رو میاری مدرسه می خوام در مورد بچه بی انضباطش باهاش صحبت کنم!
دخترک چونه ی لرزونش رو جمع کرد... بغضش رو به زحمت قورت داد و آروم گفت:

خانوم... مادرم مریضه... اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق می دن...
اونوقت می شه مامانم رو بستری کنیم که دیگه از گلوش خون نیاد... اونوقت می شه برای خواهرم شیر خشک بخریم که شب تا صبح گریه نکنه... اونوقت... اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم رو پاک نکنم و توش بنویسم... اونوقت قول می دم مشقامو ...

معلم صندلیش رو به سمت تخته چرخوند و گفت بشین سارا ...
و کاسه اشک چشمش روی گونه خالی شد . . .

 

طبق معمول نظر فراموش نشه . . .


[ یکشنبه 92/1/25 ] [ 5:38 عصر ] [ بابک باباپور ] [ نظرات () ]

تعریف فعل : کاری را که فاعل انجام میدهد. برای تبدیل فعل به مصدر در زبان فارسی (ن) در آخر فعل به کار می رود. معادل با (ن) در فارسی، در انگلیسی to ‏به کار می رود.

to ‏=< ن < مصدر< فعل      


 To see > I see                                                                                                                              
  You see                                                                                                                                               
 They see

  
 قید مکان : محل انجام گرفتن فعل را قید مکان گویند.

در خانه   at home.............در کلاس In the class..............اینجا here.............در مد رسه at school................آنجا there
 

قید زمان : زمان انجام گرفتن فعل را قید زمان گویند.

یک روز در میان every other day..........دیروز yesterday..............هر روز every day...........اموز today
‏روزهای فرد on odd days ..................روزهای  زوج on even days
 


صفت ملکی : صفاتی هستند که همراه اسم می آ‏یند و بدون اسم معنی ندارند و مالکیت را می رسانند. در زبان فارسی صفت بعد از اسم می آید ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می آ‏ید.

خواص صفت در انگلپسی:
‏1- قبل از اسم می آیند.
‏2- اسم را محدود می کنند.
‏3- با اسم بعد از خودش هیچگونه موافقتی ندارد بجز صفتهای this ‏ و that ‏ که بسته به اسم بعدشان جمع یا مفرد خواهند شد:
This>these...........................................this book>these books
That>those..............................................that car>those cars


مفعول : مفعول کسی یا چیزی است که فاعل بر روی آن کاری را انجام می دهد.


مثال :                                                             حسن علی را دید.    Hassan saw Ali 
                                                                    حسن او را دی. د  Hassan saw him
ضمایر مفعولی عبارتند از :


‏صفات ملکی عبارتد از :


افعال کمکی : افعالی هستند که بین فاعل و فعل اصلی می آیند و بعد از آنها  to  نمی آید به جز در ought to‏  و used to

مثال :........ممکن بودن may .................باید should.....................باید must...................توانستن can


خاصپت های افعال کمکی:

1- ‏بین فاعل و فعل اصلی  می آیند.
 
2- با جابجا شدن، باعث تغییرات در جمله می شوند یعنی افعال کمکی با رفتن به اول جمله، جمله را سوالی می کنند. در زبان فارسی برای سوالی کردن جمله سه علامت ( آیا _ مگر _لحن ) را به اول جمله می برند و جلوی جمله علامت سوال می گذارند ولی در انگلیسی برای سوالی کردن ، افعال کمکی را به اول جمله می برند. اگر جمله فعل کمکی نداشت از فعل کمکی do ‏  و does ‏  استفاده می کنیم.

 

 تذکر : همیشه I و We به You تبدیل میشوند. مثال:     ? I am > are you     
      ‏
3- در زبان فارسی اگر بخواهیم جمله ای را منفی کنیم به آن (ن) اضافه می کنیم. ولی در زبان انگلیسی برای منفی کردن به افعال کمکی ، ( not ‏) اضافه می کنیم و بهتر است آنها را به شکل مخفف بنویسیم.

ثذکر مهم: اشکال am not ‏ و may not ‏  مخفف نمی شوند.


Can not  >  Can"t
Will not   >   Won"t
Must not   >   Mustn"t
Shall not   >   Shan"t
Is not   >   Isn"t
Are not   >   Aren"t
Am not   >   Am not
May not   >   May not

[ یکشنبه 89/3/30 ] [ 6:36 عصر ] [ بابک باباپور ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

هر چی که بخوای از عکس، داستان، ترفند مو بایل و کامپیوتر،ترفند ایرانسل،بازی،دانلود فیلم و آهنگ، اس ام اس و ....
موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 30
بازدید دیروز: 227
کل بازدیدها: 563081